تبلیغات
آگهی استخدام - استخدام در نیروی دریایی

استخدام در نیروی دریایی

سه شنبه 3 آذر 1388  08:25 ب.ظ

استخدام در نیروی دریایی

استخدام رسمی و پیمانی(شش ساله) در رشته های علمی، فنی و خدماتی به صورت کارمندی و استخدام کارشناس            به صورت پایور نظامی(ماده 52) در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
الف) شرایط عمومی
1- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- التزام عملی به احكام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
3- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه
4- نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی
5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة كیفری
6- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی
7- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی ادارة بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد 160سانتی متر برای استخدام کارمندی، 165 سانتی متر برای استخدام نظامی، حداقل دید چشم بدون عینک 10/7 کارمندی و 10/8 نظامی)
8- داشتن حداقل 18 و حداكثر 30 سال سن برای استخدام کارمندی و 26 سال سن برای استخدام نظامی( مدت خدمت دورة ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهدا از پنج سال شرط سنی بالاتر برخوردار خواهند شد.)
9- برای داوطلبان استخدام رسمی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائـم غیر پزشکی
10- برای داوطلبان استخدام پیمانی یا نظامی داشتن كارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائـم غیر پزشكی و یا دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن  بعد از دی ماه سال 1388 باشد.
تبصره : فقط داوطلبان استخدام پایور نظامی که در حال گذراندن خدمت دورة ضرورت هستند، می توانند با ارائـه معرفی نامه از یگان مربوطه          ثبت نام کنند.
11- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان ها
12- برای داوطلبان پایور نظامی داشتن حداقل معدل 14 در رشتة مربوطه(فرزندان معظم شهدا از شرط معدل معاف هستند.)
ب) شرایط اختصاصی استخدام
1- داشتن مدرك تحصیلی متناسب برای تخصص های علمی و فنی  به شرح مذکور در برابر هر تخصص(برای تخصص های فنی بند « د»  مدرک فنی یا سابقه کار که در برابر هر تخصص ذکر شده فقط باید در همان حوزة تخصصی باشد.)
2- داشتن گواهی خاتمه یا معافیت از انجام طرح نیروی انسانی برای دارندگان مدارک تحصیلی مشمول طرح نیروی انسانی
3- داوطلبانی كه سابقة خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند. اما افرادی که قبلاً یک بار به صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده اند، نمی توانند داوطلب استخدام پیمانی شوند.
4- برای استخدام در كلیة تخصص ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی از اولویت هایی برخوردار خواهند شد.
5- برای داوطلبان استخدام در تخصص رانندة خودرو نیمه سنگین(پایه دوم) داشتن حداقل 23 سال سن و گذشت یک سال از تاریخ اخذ گواهینامة رانندگی الزامی است.
6- داشتن معدل 16 یا بالاتر برای مدارک کاردانی یا کارشناسی در رشته های مندرج در جدول تخصص های کارمندان علمی بند «ج» یکی از    اولویت های استخدامی محسوب می شود.
7- برای داوطلبان استخدام در تخصص های فنی بند «د» فقط مختص آقایان است.(برای تخصص بهکاری بوشهر خانم ها نیز می توانند داوطلب شوند.)
8- کارمندان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید  نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.
 ج : تخصص های علمی مورد  نیاز
(1) پایور نظامی (رسمی)
ردیف تخصص مدرک تحصیلی جنسیت تعداد محل خدمتی
1 رایانه(نرم افزار) کارشناسی(لیسانس) مرد 1 بنابه صلاحدید نداجا
2 رایانه (سخت افزار) کارشناسی(لیسانس) مرد 1 بنابه صلاحدید نداجا
3 عمران(عمران) کارشناسی(لیسانس) مرد 3 بنابه صلاحدید نداجا
4 عمران(نقشه برداری) کارشناسی(لیسانس) مرد 1 بنابه صلاحدید نداجا
 (2) کارمند علمی رسمی
ردیف تخصص مدرك تحصیلی جنسیت تعداد مورد نیاز محل خدمتی
1 پرستاری کارشناسی (لیسانس) مرد 1  چابهار«کنارک»
2 مامایی کارشناسی (لیسانس) زن 1 سیرجان
3  فیزیوتراپی(آسیب شناسی) کارشناسی (لیسانس) مرد 1 بندرعباس
4  شنوایی سنجی کارشناسی (لیسانس) زن/مرد 2 بندرعباس(مرد) – انزلی(زن)
5 بینایی سنجی کارشناسی (لیسانس) مرد 1 بندرعباس
6 عمران (عمران) کارشناسی (لیسانس) مرد 2  بندرعباس
7 رایانه (نرم افزار) کارشناسی (لیسانس) مرد 2  بوشهر، بندرعباس
8 علوم و صنایع غذایی ( تغذیه) کارشناسی (لیسانس) مرد 1 چابهار «کنارک»
9 رادیولوژی کاردانی (فوق دیپلم) مرد 1 خارک
10 بهداشت کار دهان و دندان کاردانی (فوق دیپلم) مرد 1  نوشهر
 (3) کارمندعلمی پیمانی (شش ساله)
ردیف تخصص مدرك تحصیلی جنسیت تعداد مورد نیاز محل خدمتی
1 تغذیه کارشناسی (لیسانس) مرد 3 تهران، رشت، بوشهر
2 رایانه ( نرم افزار) کارشناسی (لیسانس) مرد 5 بندرعباس(1)، رشت(1)، بوشهر(2)، نوشهر(1)
3 بهداشت محیط   کارشناسی (لیسانس) مرد 1 انزلی
4 بهداشت عمومی کارشناسی (لیسانس) مرد 2 رشت، تهران
5 مکانیک ( حرارت و سیالات) کارشناسی (لیسانس) مرد 1 بوشهر    
6 عمران ( عمران) کارشناسی (لیسانس) مرد 2 انزلی، نوشهر      
7 مربی روانشناسی کارشناسی (لیسانس) مرد 1 سیرجان
8 زبان انگلیسی(ترجمه) کارشناسی (لیسانس) مرد 1 بوشهر
9 عمران (نقشه برداری) کارشناسی (لیسانس) مرد 1 بندرعباس
10 بینایی سنجی کارشناسی (لیسانس) مرد 1 چابهار(کنارک)
11  دامپزشکی کاردانی (فوق دیپلم) مرد 4 بندرعباس ،خارک، انزلی، تهران      
12 بهداشت عمومی کاردانی (فوق دیپلم) مرد 8 بندرعباس(3)،منجیل(1)،بوشهر(1)،تهران(2)، سیرجان(1)
 13 بهداشت محیط کاردانی (فوق دیپلم) زن/مرد 1 تهران
14 کاربر آب شیرین کن دیپلم مکانیک (تاسیسات) مرد 2 بندرعباس
15  متصدی مهمانسرا دیپلم هتلداری یا مشابه مرد 1 چابهار(کنارک)
16 پمپ های آب رسانی و تصفیه آب دیپلم مکانیک(تأسیسات) یا برق  مرد 1 نوشهر


د : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمندی):   
بندرعباس :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 آهنگر و جوشکار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 2
2 نقاش  ساختمان دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 2
3 بنّا دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 2
4 لوله کش دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 2
5 آهنگر و جوشکار خودرو دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
6 تعمیرکار خط تلفن          پایان دورة راهنمایی + مدرک فنی حرفه ای 1 --
7 رانندة جرثقیل      پایان دورة راهنمایی+گواهینامة رانندگی پایه یکم و گواهینامة ویژه 1 --
8 رانندة لودر              پایان دورة راهنمایی+ گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه 1 --
9 رانندة گریدر                   پایان دورة راهنمایی+ گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه 1 --
10 تعمیرکار دستگاه های حرارتی و تهویه دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 2
11 تعمیرکار آسانسور دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
12 آشپز   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 6
13 متصدی ماشین های لباسشویی و خشکشویی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
14 ورقکار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
15 اسکلت ساز فلزی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
16 کمک تراشکار پایان دورة راهنمایی + مدرک فنی حرفه ای یا سابقة کار معتبر -- 1
17 رانندة لیفتراک پایان دورة راهنمایی + گواهینامة ویژه -- 1
18 ریخته گر دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
19 سرویسکار و پنچرگیر پایان دورة راهنمایی + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 2
20 پیشخدمت پایان دورة راهنمایی + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 2
21 رانندة خودرو نیمه سنگین پایان دورة راهنمایی+گواهینامة رانندگی پایة دوم وسابقة کار -- 1
22 نقاش سند پلاست کار  دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
23  اپراتور جرثقیل 30 الی 40 تن دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
24  متصدی صحافی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
25  کمک تعمیرکار آسانسور پایان دورة راهنمایی + مدرک فنی حرفه ای -- 1
 بوشهر:
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 تعمیرکار موتورهای بنزینی و دیزلی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
2 برقکار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
3 نجار فرنگی ساز دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
4 قفلساز دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
5 آهنگر و جوشکار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 1
6 کمک تعمیرکار خودرو پایان دورة راهنمایی  + مدرک فنی حرفه ای -- 2
7 تعمیرکار برق خودرو پایان دورة راهنمایی  + مدرک فنی حرفه ای 1 --
8 آرماتوربند دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
9 نقاش ساختمان دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
10 تعمیرکار پمپ آب و تصفیه آب دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
11 لوله کش دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
12 بهکار پایان دورة راهنمایی یا دیپلم+مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
13 تراشکار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
14 آشپز   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 6
15 تعمیرکار سامانة سوخت خودرو دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
16 نجار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 2
17 باغبان دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
18 بنا دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
چابهار(کنارک):
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی پیمانی
1 تعمیرکار موتورهای دیزلی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
2 تعمیرکار وسایل مهندسی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
3 رانندة خودرو سنگین پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة پایة یکم و سابقة کار معتبر  1 --
4 صافکار خودرو دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
5 لوله کش دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 2
6 پیشخدمت پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
7 کانال کش دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
8 کمک تعمیرکار موتورهای دیزلی و بنزینی پایان دورة راهنمایی + مدرک فنی حرفه ای -- 2
9 آشپز   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
بندرانزلی :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 لوله کش دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
2 آهنگر و جوشکار  دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
3 آشپز   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
4  تعمیرکار خودرو دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
نوشهر :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 نجار عمومی  دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
2  خیاط دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
3  تعمیرکار موتورهای دیزلی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
رشت :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 رانندة اتوبوس   دیپلم+ گواهینامة رانندگی پایة یکم 1 --
2  برقکار ساختمان دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای 1 --
3  نانوا  دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
4 تعمیرکار دستگاه های حرارتی و تهویه دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
5 لوله کش دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
6 بنا دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
7 دواتگر(حلبی ساز) دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
سیرجان :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 آشپز   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 2
2 آرایشگر دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
3 نانوا   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1

منجیل :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 آشپز   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
2 نقاش خودرو دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
3 آهنگر و جوشکار دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
4 بنا دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
خرمشهر :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 نقاش خودرو دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
2 صافکار خودرو دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
3 رادیاتور ساز دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار معتبر -- 1
 خارک :
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 متصدی پمپ آب و تصفیة آب دیپلم + مدرک فنی حرفه ای 1 --
2 آتش نشان  دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
تهران:
ردیف تخصص مدرک تحصیلی رسمی  پیمانی
1 نانوا   دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
2 سرویسکار و پنچرگیر دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار -- 1
3 سراج و برزنت دوز دیپلم + مدرک فنی حرفه ای -- 1
4 نقاش خودرو دیپلم + مدرک فنی یا سابقة کار -- 1
 هـ) امتیازها
1- حقوق و مزایا برابر طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت(با افزایش درصد ویژة نیروهای مسلح)
2- برخورداری از امكانات درمانی نیروی دریایی و ارائه دفترچة خدمات درمانی و سازمان اتكا
3- پرداخت هزینة تحصیل دوران تحصیلات دانشگاهی و اعطای درجة ناوباندومی پس از سه ماه آموزش نظامی فقط به پذیرفته شدگان به صورت نظامی (جدول شمارة یک، بخش تخصص های علمی)
و) مدارك مورد نیاز برای ثبت نام
1- یک نسخه روگرفت از صفحة اول شناسنامه
2- یك برگ روگرفت از مدرک تحصیلی 
3- یك برگ روگرفت از مدرك فنی و حرفه ای برای متقاضیان استخدام بند «د» یا گواهی معتبر سابقة کار به تناسب موارد مندرج در جدول های تخصصی(برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامة پایة یكم، پایة دوم و گواهینامة ویژه)
4- یک برگ روگرفت از كارت پایان خدمت یا معافیت دائـم غیر پزشكی(یا دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غیبت با تاریخ اعزام بعد از دی ماه    سال 1388 فقط برای داوطلبان استخدام پیمانی)
5- دو قطعه عكس 4× 3
6- یک برگ روگرفت پایان طرح یا معافیت از انجام آن برای کارمندان علمی مشمول طرح نیروی انسانی
7- اصل و روگرفت نامة بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا
ز) چگونگی ثبت نام
1- استخدام کارمندی:
الف) داوطلبان برای ثبت نام با همراه داشتن مدارک فوق از تاریخ 10/8/88 تا تاریخ 20/8/88 به استثنای پنج شنبه و جمعه از ساعت 8  تا 12             با توجه به محل و جدول تخصص انتخابی فقط به محل تعیین شده در جدول زیر مراجعه نمایند:
ب) ثبت نام از داوطلبان تا هفت برابر ظرفیت استخدامی هر رشته انجام می شود و در صورت تکمیل ظرفیت هر رشته، ثبت نام در آن رشته متوقف خواهد شد.

ردیف محل و جدول كار مورد درخواست محل مراجعه برای ثبت نام
1 بندرعباس بندرعباس، جادة اسكله، نرسیده به درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام
2 سیرجان سیرجان،بلوار امام رضا(ع)،آمادگاه نیروی دریایی ارتش ج.ا، درب لنگر، شعبة گزینش و استخدام، تلفن: 01و 3203400-0345
3 چابهار«کنارک» کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی، جنب یگان دژبان، دفتر استخدام
4 بوشهر«جاسک» ، خارك، خرمشهر بوشهر، منطقة دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبة استخدام
5   بندرانزلی، رشت، منجیل، نوشهر رشت، میدان نیروی دریایـی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایـی، دفتر استخدام
6 تهران تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی،مدیریت گزینش و استخدام نیروی دریایی

* داوطلبان استخدام در ردیف های(1) تا(5) غیر از محل یاد شده در جدول بالا، در صورت تمایل می توانند برای ثبت نام به مدیریت گزینش و استخدام در تهران نیز مراجعه نمایند.
* محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.
2- استخدام پایور نظامی:
داوطلبان استخدام به صورت پایور نظامی مدارک ثبت نامی را به همراه نشانی و شمارة تلفن منزل و شمارة تلفن همراه با پست پیشتاز حداکثر         تا مورخة 21/8/88 به نشانی تهران، صندوق پستی شماره 359 – 16765، مدیریت گزینش و استخدام نیروی دریایی ارسال و در تاریخ 26/8/88         به منظور انجام مراحل گزینش که حداقل سه روز به طول می انجامد، به مدیریت گزینش و استخدام نیروی دریایی در تهران مراجعه نمایند..
* شماره تلفن های 77226003 و 77226007 در وقت اداری آمادة هرگونه پاسخگویی است.
 

 

 

نوشته شده در سه شنبه 12/8/1388

توسط استخدام


نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:سه شنبه 3 آذر 1388 | نظرات() 

برچسب ها: کار- استخدام ،
جاستین
چهارشنبه 15 آبان 1392 03:31 ب.ظ
دیوونه نیستیم اما بیکاریم مجبوریم بریم تو نظام تا از غصه بمیریم
IRIAF
چهارشنبه 15 خرداد 1392 12:59 ب.ظ
سروها ایستاده می میرند...
درود خدا بر ارتش غیور ...
از طرف گردان های 429
جمعه 29 دی 1391 01:03 ب.ظ
ما تا اخر عمر در کنار ارتشیم و ما هنوز بسیج هستم ولی اگه رهبرومون ندا بده دنیارو توی یه مشت میگیریم چه در سپاه په در ارتش همه ایران سرای من است امریکا خدا خدا کن اقا سیدعلی حکم جهادم نده
محمد
یکشنبه 23 مهر 1391 10:51 ق.ظ
كس كش 7 جد و آبادته تو غلط میكنی به ارتش مملكت توهین میكنی
ali
چهارشنبه 11 مرداد 1391 03:32 ب.ظ
کس کشه کسی بره تو نظام دیییوووونس
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر